COVID-19

 COVID-19, əsasən risk altında olan şəxslə sıx təmasda olan hava damcıları ilə insandan insana keçən viral infeksiyadır.

 Əlverişli şəraitdə virus çirklənmiş səthlərdə 3 günə qədər davam edə bilər,
lakin təmizləmə və dezinfeksiya zamanı məhv edilir. Buna görə də, effektiv təmizləmə köməyi ilə və
virus yuyucu vasitələrlə səthlərdən təmizlənə bilər.
 Müxtəlif koronaviruslarla mübarizədə, istilik müalicəsi, UV şüalanması və
həmçinin 70% etanol, 75% 2-propanol, peroksid kimi bir çox mikrob əleyhinə insektisidlər
virusu ən azı bir dəqiqədə öldürən hidrogen, natrium hipoklorit.
COVID-19-un yayılma riski qapalı, izdihamlı və zəif havalandırılan yerlərdə daha yüksəkdir

 

covid-19