Dezinfeksiya xidməti göstərən 1 nömrəli şirkət

Dezinfeksiya yoluxucu xəstəliklərin törədicilərini məhv etməyə və xarici mühitdəki obyektlərdə toksinləri məhv etməyə yönəlmiş tədbirlər kompleksidir. Dezinfeksiya üçün dezinfeksiyaedici xüsusiyyətlərə malik olan xüsusi kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Dezinfeksiya xidmətləri mikroorqanizmlərin sayını məqbul səviyyəyə qədər əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Səthi dezinfeksiya edir. Profilaktik, cari və son dezinfeksiyanı fərqləndirin.

Dezinfeksiya xidməti göstərən 1 nömrəli şirkət olan «Unidez Center» mmc sahəsinin lideridir. Dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya sahəsində 12 illik təcrübəmizə əsaslanaraq müştərilərimizə yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edirik. Uzun illər fəaliyətimizin nəticəsində dezinfeksiya bazarının ən keyfiyyətli preparatlarnı sizin üçün test edib seçmişik. Sanitariya sahəsində xidmətlərimizi sizin üçün 4 yerə böldük

 1.  Dezinfeksiya
 2. Dezinseksiya
 3. Deratizasiya
 4. Epidemioloji tədbir

Dezinfeksiya xidməti göstərən 1 nömrəli şirkət

 1.  Dezinfeksiya

  Pandemiya zamanında infeksiya və mikrobların yayılmasının qarşısını almaq üçün, təmizlik nə qədər vacib olduğunu bizə xatırlatdı. Bəzən nə qədər təmizlik işləri görsəkdə, gözle görünməyən mikroblar bizi əhatə edə bilər. Bunun üçün sağlamlığımızı qorumaq üçün müəyyən tədbirlər görməliyik. Bunla bağlı mübarizə aparmalıyıq.
 2. Dezinkseksiya

  Dezinkseksiya cücə, gənə müxtəlif haşaratlara qarşı mübarizə aparmaq üçündür.
  Məhvedici dezinseksiya kimyəvi, fiziki və bioloji üsullarla aparılır. Kimyəvi üsulla dezinseksiya üçün insektisid olaraq fosfor üzvi birləşmələr (o cümlədən xlorofos) prietrum, boraks və s.-dən istifadə edilir. İnsektisidlər məhlul, toz və aerozol halında işlədilir. Fiziki üsulla əsasən, yüksək temperatur vasitəsilə aparılır. 
 3.    Deratazasiya

  Bütün növ ziyanverici həşaratlar, sıçovular, gəmiricilər xəstəlik törədici mikroorqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirləri görürük. Biz effektiv şəkildə yaşayış, ticarət mərkəzləri, ictimai və s. kimi obyektlərdə məhv edilməsi üzrə peşakar xidmət göstəririk. 

 

Воспроизвести видео о respublikanən 1 nömrəli dezinfeksiya xidməti

Bakteriyalar qan və onurğa beyni mayesi istisna olmaqla, insan orqanizminin həm xaricdə, həm də daxilində hər yerdə rast gəlinən mikroorqanizmlərdir. Onların bir çoxu zərərsizdir, bəziləri isə hətta faydalıdır. Bununla belə, yoluxucu xəstəliklərə səbəb olan patogen bakteriyalar da var, məsələn, boğaz ağrısı, pnevmoniya (pnevmoniya), pielonefrit.

 

Artıq binalarda olan bakteriya və virusları məhv etmək və ya onların görünüşünün qarşısını almaq üçün binaların profilaktik və cari dezinfeksiyasını aparmaq lazımdır. Müasir dezinfeksiyaedici maddələr insanlar və ev heyvanları üçün təhlükəsizdir, qoxusuzdur və müalicədən sonra iki saat ərzində bütün məlum infeksiyaları aradan qaldırır. Müalicə suvarma üsulu ilə həyata keçirilir